Presentació de fitxers de comunicació
O
Escrito por Oriol
Actualizado hace más de una semana

La comunicació de contractes només es pot fer a través de fitxers XML que es generen a través dels programes de gestió corresponents i que cada centre es lliure d'escollir.

Per fer-ho, s'ha de clicar "Comunicación de la contratación" i després "A través del envío de ficheros".

A continuació explicarem el funcionamient de la comunicació d'un "Contrato", la resta funciona igual però s'han de tenir en compte dos punts:

  • Per poder pujar una pròrroga, transformació o còpia bàsica, prèviament s'ha d'haver enviat el contracte inicial.

  • Cal assegurar que en generar aquests altres fitxers, s'indiqui l'identificador de contracte que torna la plataforma en fer-ho ja que és l'única manera que la plataforma pugui relacionar-los amb el contracte original.

En prémer a "Contrato" ens permetrà seleccionar un fitxer de l'ordinador. Com hem comentat, aquest fitxer ha de ser un XML generat per algun programa extern a la plataforma.

Un cop seleccionat el fitxer de l'ordinador i li donem a enviar, ens apareixerà una pàgina de confirmació de recepció i l'identificador del contracte que haurem de guardar per a futures comunicacions de modificació de l'esmentat contracte.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?