Torneu a “Productes” (utilitzant la barra lateral) i feu clic al botó “Afegir producte”. El primer que heu de fer és seleccionar el tipus de producte que voleu crear:

  • Producte Primari: només es pot comprar als Majoristes Virtuals. No apareixerà al vostre web com a producte que puguin comprar les altres empreses. Les comandes dels Clients Virtuals mai no contindran aquest tipus de productes.

  • Producte Distribuït: es pot comprar a Majoristes Virtuals. Està disponible de cara als Clients Virtuals i apareix al web de la vostra empresa.

  • Producte Manipulat: No es pot comprar als Majoristes Virtuals. Acostuma a ser un producte "fabricat" a partir d'un o diversos productes primaris, per dir-ho d'alguna manera. Es pot veure al vostre web i els Clients Virtuals us ho podran comprar.

Un cop seleccionat el tipus de producte ens apareixerà un formulari amb les dades necessàries per crear aquest tipus de producte. A la següent imatge agafem d'exemple un Producte Distribuït:

Punts a tenir en compte:

  • Nom i descripció: els pots posar en diversos idiomes. Això es veurà reflectit al web depenent del client que estigui visitant.

  • Preu de cost: en cas de no indicar-lo, el sistema automàticament farà que aquest sigui un 80% del preu de venda (així que tens un marge del 20%).

  • Majorista: seleccioneu el proveïdor virtual (del sistema) a qui voleu comprar aquest producte quan necessiteu stock. La vostra empresa no està obligada a comprar a aquests proveïdors. Si trobeu una empresa simulada (amb alumnes reals encarregats de la seva gestió) que us pugui vendre aquest producte, podeu comprar-li a ells.

  • Categoria: per això era pràctic crear les categories amb anterioritat, així ja la podeu indicar ara en lloc d'haver d'editar el producte més endavant.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?