Per crear una tasca heu de ser cap de departament o professor/a.

Un cop complert aquest requisit, heu d'anar al departament que gestioneu i anar a la secció de "Tasques".

Un cop aquí, trobareu la següent pàgina:

Feu clic al botó de "Nova tasca" per arribar al formulari corresponent:

Afegiu les dades necessàries. Recordem de què consta una tasca:

  • Un títol per identificar fàcilment una tasca.

  • (Opcional) Una descripció més concreta del que s'ha de fer.

  • (Opcional) Una data límit de finalització de la tasca (data venciment).

  • (Opcional) Una sèrie de subtasques que ajuden a desglossar la tasca principal en tasques més assequibles i permeten veure el progrés sobre la tasca principal.

  • L'alumne/a assignat/da a la tasca i que ha de finalitzar-la.

Aquí pots veure un exemple bàsic de tasca:

Això és només un exemple. Et recomanem mirar els procediments que us hagi ensenyat el vostre professor/a per definir les subtasques.

Un cop ho guardis ja podràs fer un seguiment de la tasca.

¿Encontró su respuesta?