Què és una tasca i qui la pot crear?
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Les tasques serveixen per organitzar la feina que s'ha de fer diàriament. A Empresaula proposem la nostra pròpia eina perquè et gestionis correctament.

Una tasca consta de:

 • Un títol per identificar-la fàcilment.

 • (Opcional) Una descripció més concreta del que s'ha de fer.

 • (Opcional) Una data límit de finalització (data de venciment).

 • (Opcional) Una sèrie de subtasques que ajuden a desglossar la tasca principal en tasques més assequibles.

 • L'alumnat assignat a la tasca.

Una tasca pot estar en diferents estats:

 • Pendent: quan la tasca no ha estat finalitzada i encara no s'ha superat la data de venciment (o no hi ha data de venciment).

 • Finalitzada: aquelles tasques que s'han pogut finalitzar dins del temps establert.

 • Fora de plaç: aquelles tasques que no s'han finalitzat i han superat la data de venciment.

Dins d'una empresa hi ha 3 rols:

Docent:

 • Pot crear una tasca a qualsevol empresa que gestioni i assignar-la a l'alumnat.

 • Pot editar qualsevol tasca creada.

 • Pot finalitzar qualsevol subtasca o tasca.

 • Pot reobrir qualsevol tasca.

Cap de departament:

 • Un cap de departament pot fer el mateix que un/a docent, però només d'aquells departaments dels quals en sigui cap.

Persona treballadora:

 • Pot editar les subtasques d'una tasca que tingui assignada.

 • Pot finalitzar qualsevol tasca i subtasca que tingui assignada.

 • Pot reobrir qualsevol tasca que tingui assignada.

Articles relacionats:

¿Ha quedado contestada tu pregunta?