Cada departament té una funció específica, i així ho demostren les seccions que inclouen cadascun d'ells. Anem a llistar-los:

Departament de Recepció

 • Empresa: mostra informació sobre l'empresa i permet canviar el logo.

 • Circulars: podeu veure les notificacions que us envïi l'equip docent.

 • Ranking: (pendent de canvi) mostra les empreses amb més productes, o que han enviat més missatges, o que han tingut més visites al seu web...

 • Transport: permet sol·licitar un servei de transport de mercaderies per enviar comandes als clients.

 • Horaris: us permet veure les empreses que coincideixen amb el vostre horari.

 • Trobades: mostra aquelles empreses que participen a la trobada anual d'Empresaula.

Departament de Recursos Humans

 • Treballadors: mostra els treballadors que hi ha en cada departament juntament amb informació rellevant sobre ells.

 • Administracions: enllaços bàsics a organismes oficials.

 • Seguretat Social: sistema per carregar models de la Seguretat Social i que queden pendents de revisió.

Departament de Finances

 • Banc: accés a la banca simulada.

 • Serveis: secció de descàrrega de les factures corresponents.

 • Hisenda: sistema per carregar models d'Hisenda i que queden pendents de revisió.

Departament de Compres

 • Comandes: secció per realitzar comandes als Majoristes virtuals i descarregar els albarans i factures corresponents.

 • Compres setmanals: permet veure les empreses a les que el departament ha de realitzar una compra. La llista es renova cada setmana.

Departament de Vendes

 • Pàgina web: aquí podeu crear el vostre propi web o enllaçar a un web extern.

 • Productes: secció per gestionar el catàleg de productes.

 • Vendes setmanals: Permet veure les empreses a les que el departament ha de realitzar una venda. La llista es renova cada setmana.

Seccions compartides

Tots els departaments menys el General tenen en comú aquestes seccions:

 • Correu: sistema de missatgeria per comunicar-se amb la resta de departaments i empreses de la plataforma.

 • Documents: és on es realitza la gestió documental. Podeu carregar documents i organitzar-los en carpetes.

 • Tasques: tant els caps de departament com l'equip docent poden crear i assignar tasques a la resta de treballadors. Després es poden anar tancant perquè siguin evaluades.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?