Panells de treball

Empresaula està dividida en diverses “aplicacions”, cadascuna d'elles amb uns objetius molt concrets:

Panell de l'alumne

És on els alumnes genereu la majoria de la vostra activitat: càrrega de documents, enviament de missatges, organització de les vostres tasques, creació del catàleg de productes...

Market

Permet trobar les altres empreses de la plataforma, veure la seva pàgina web i posar-se en contacte. És d'accés lliure (fins i tot per externs a la plataforma): http://market.empresaula.com

Government 

Imita l'aparença dels webs oficials de Seguretat Social i Hisenda. Permet omplir diversos models i descarregar-los en format PDF. http://gov.empresaula.com 

Altres recursos d'interès

A continuació us expliquem altres recursos de la plataforma que poden ser d'interès per a professors i alumnes.

Wiki

Conté informació, recursos i procediments per a docents i alumnes. Les Guies (com aquesta) recopilen la major part d'informació de la Wiki. http://wiki.empresaula.com

Blog i YouTube

http://news.empresaula.es/

https://www.youtube.com/c/Empresaula

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?