Una remesa és un fitxer en format XML (actualment segons SEPA), que permet agrupar diverses factures perquè el banc les processi i faci els càrrecs i ingressos corresponents en la data de venciment d'aquestes factures.

Hi ha diversos tipus de remeses: a Empresaula actualment es pot treballar amb els seüents tipus (tingueu en compte que és una descripció molt bàsica i us suggerim buscar informació completa de com funciona en realitat):

  • 19.14 SEPA CORE: El banc anirà fent el càrrec a les empreses (comptes) indicades al fitxer i anirà fent l'ingrés al compte de la vostra empresa en el mateix moment.  S'aplicaran les comissions corresponents. Les empreses que rebin el càrrec poden decidir tornar-lo en un termini de 58 dies.

  • 19.14 SEPA COR1: En el cas d'Empresaula funciona igual que CORE.

  • 19.14 SEPA CORE FSDD: En aquest cas, el banc fa un ingrés de manera automàtica avançant el total del valor de les factures de la remesa. El banc cobra uns interessos depenent del temps que falta fins a la data de cada factura. La resta funciona igual que una remesa tipus CORE. Cal tenir en compte que per poder utilitzar aquest tipus de remesa, cal tenir assignat un "risc o límit" al contracte bancari. El valor total que pot avançar el banc (sumant totes les factures que estiguin encara pendents), mai no pot sueperar aquest límit.

  • 19.44 SEPA B2B: Funciona igual que CORE però el termini de devolució d'un càrrec per part de l'empresa que el rep és només de 14 dies en lloc de 58.

  • 19.44 SEPA B2B FSDD: Funciona igual que CORE FSDD però el termini de devolució d'un càrrec per part de l'empresa que el rebi és només de 14 dies en lloc de 58.

  • 34.14 SEPA: Permet fer el pagament de nòmines de tots els treballadors a la vegada.

Per fer-ho cal anar al banc i fer clic a "Operacions SEPA":

En fer-ho, podeu veure la llista d'operatives realitzades anteriorment o "Importar arxiu SEPA" per fer una nova operació seguint les indicacions donades.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?