La sol·licitud d'un préstec té dues parts: la sol·licitud i l'acceptació.

Sol·licitud del préstec

Primer accediu al banc i llavors aneu a l'operativa de “Préstecs”. Veureu que un cop aquí heu d'indicar primer si es tracta d'un préstec Personal o Hipotecari.

La diferència radica en les condicions i també en la quantitat disponible, que en un préstec hipotecari és un percentatge del valor de l'immoble.

A continuació podeu veure el formulari omplert pels dos tipus de préstec:

Préstec personal

Préstec hipotecari

Un cop fet això, veureu que s'habilita un botó del “Quadre d'amortització”. Si el cliqueu, podreu veure una taula semblant a aquesta:

Un cop estigueu conformes amb el préstec que demanareu, feu clic al botó de “Sol·licitar préstec”. Quan ho feu, el préstec quedarà com a "pendent de confirmar" i podreu veure'l a la taula de “Préstecs existents” (sota el formulari de sol·licitud):

Acceptació o rebuig del préstec sol·licitat

Quan s'accepti o rebutgi un préstec per part de l'entitat bancària, rebreu un email al departament de finances amb la resolució corresponent.

En el primer cas, automàticament es farà un ingrés amb el valor sol·licitat, es cobraran les comissions i mensualment rebreu un càrrec pel valor de quota pactat.

En el cas que un préstec us sigui rebutjat, en el mateix email s'indicarà el motiu. En aquest punt podreu sol·licitar un nou préstec tenint en compte els suggeriments rebuts.

Contracte del préstec

Un cop un préstec ha estat aprovat, podéis descargar el PDF del contrato correspondiente desde la misma lista de préstamos existentes.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?