Primer heu de conèixer els comptes dels treballadors. Sol·liciteu-los a la persona encarregada del Departament de Recursos Humans (o mireu l'apartat 7.1). Seguidament, seleccioneu “Pagament de nòmines” del menú d'operatives. Ompliu i envieu el formulari.

Les nòmines també es poden pagar carregant un fitxer XML de remesa (34.14). Aquest tipus de fitxer acostuma a generar-se a través de programes de gestió com A3 o NominaSol.

Per fer-ho, heu d'anar a "Operacions SEPA":

Després podeu seleccionar el fitxer del vostre ordinador i fer clic a Següent:

Quan ho feu, us sortirà una pàgina de confirmació de dades. Un cop confirmada la pàgina, es processarà la remesa segons les dades del propi fitxer.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?