Un cop accedeixis al banc, simplement feu clic al compte que vulgueu revisar. 

On posa “Exportacions” hi ha 3 botons per poder descarregar els movimients.

  • Norma 43: Fitxer en el format establert pel CSB (per programes de gestió).

  • Excel: Fitxer de tipus .XLS per obrir amb MS Excel o OpenOffice.

  • CSV: Fitxer de text separat per comes, es pot obrir amb múltiples programes.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?