Presentació IRPF model 115 Complementària
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

La declaració complementària fa referència a una declaració ja presentada i en què l'import ingressat va ser inferior al que hauria correspost.

Consulta el document “Presentació IRPF Model 115” per realitzar l'emplenament del formulari online amb les dades correctes de la declaració.

Un cop obtingut el resultat a la casella 3, heu d'indicar que la declaració és complementària perquè s'activi la casella 4 i pugueu indicar l'import que l'empresa ja va pagar a la primera presentació. La casella 5 mostrarà l’import a ingressar que serà

el resultat de restar a la casella 3 la casella 4.

Nota: una declaració complementària ha de coincidir amb la presentació original en exercici i període. A més, cal indicar el número de justificant de la declaració original (el número que figura a la part superior del pdf del model).

Introduïu a la casella 4 l'import que l'empresa ja va pagar a la primera presentació i el número de justificant del formulari:

Marcar A ingressar a la part inferior de la pantalla:

Es mostrarà la pantalla amb el botó d'accés a "Realitzar pagament (obtenir NRC)".

Prémer el botó per accedir al pagament i prémer "Pago amb càrrega en compte".

Indicar el compte bancari on es carregarà l'import a pagar i premeu "Enviar":

Es mostrarà la pantalla per a la confirmació de les dades del pagament. Marqueu la casella "Conformar" i premeu "Firmar i enviar"

Marcar la casella Conformar i prémer "Firmar i enviar" per accedir a la pantalla de presentació del model 115:

El sistema farà un càrrec per l'import a ingressar al compte bancari indicat i descarregarà el pdf del model 115.

Articles relacionats:

¿Ha quedado contestada tu pregunta?