Presentació IRPF model 111 Complementària
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

La declaració complementària fa referència a una declaració ja presentada i en què l'import ingressat va ser inferior al que hauria correspost.

Consulta el document “Presentació IRPF Model 111”per realitzar l'emplenament del formulari online amb les dades correctes de la declaració.

Un cop obtingut el resultat a la casella 28, has d'indicar que la declaració és complementària perquè s'activi la casella 29 i puguis indicar l'import que l'empresa ja va pagar a la primera presentació. La casella 30 mostrarà l’import a ingressar que serà el resultat de restar a la casella 28 la casella 29.

Nota: una declaració complementària ha de coincidir amb la presentació original en exercici i període. A més, cal indicar el número de justificant de la declaració original (el número que figura a la part superior del pdf del model).

Introdueix a la casella 29 l'import que l'empresa ja va pagar a la primera presentació i el número de justificant del formulari i marca la casella "A ingressar".

Es mostrarà la pantalla amb el botó d'accés "Realitzar pagament (obtenir NRC)" per pagar la liquidació.

Prémer el botó per accedir al pagament i prémer "Pagament amb càrrec en compte"

Indicar l’IBAN del compte de l’empresa simulada on es carregarà l'import a pagar i prémer "Enviar".

Es mostrarà la pantalla per confirmar les dades pagament. Marca la casella "Conformar" i prem "Firmar i enviar" per accedir a la pantalla de presentació del model 111.

El sistema farà un càrrec per l'import a ingressar al compte bancari indicat i descarregarà el pdf del model 111.

Articles seleccionats:

¿Ha quedado contestada tu pregunta?