PDF de resposta
O
Escrito por Oriol
Actualizado hace más de una semana

El PDF s'obté després de "Firmar i enviar" una declaració i cada model de declaració té un format de PDF diferent. Tot i això, tots els PDFs compten amb una primera pàgina amb algunes dades identificatives:

Una de les dades importants és el "Número de justificante" que es pot trobar al final de tot. Aquest és el valor que s'ha d'utilitzar per fer-ne una declaració complementaria.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?