Presentar escrit per ingrés indegut
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Un ingrés indegut és un procediment especial de revisió per al reconeixement del dret a la devolució quan s'hagi produït alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'una autoliquidació.

Per a la reclamació a l'Agència Tributària Simulada, has d'enviar un correu electrònic a l'adreça o.oficials@inform.es indicant en el correu el motiu de l'enviament i adjuntar les següents dades:

  • NIF empresa

  • Raó social

  • Model (Impost presentat)

  • Exercici declaració original

  • Període declaració original

  • Número de justificant de la declaració original

  • Import ingressat

  • Import a retornar

  • IBAN compte bancari per ingressar l'import de la devolució

¿Ha quedado contestada tu pregunta?