Comunicació de dades bancaries
O
Escrito por Oriol
Actualizado hace más de una semana

Per arribar a les següents pantalles hem d'haver accedit al menú de Cotizació.

Al clicar a "Comunicación de datos bancarios" podrem veure la següent pantalla:

Haurem d'indicar el règim de l'empresa i el compte de cotització (CCC).
Aquestes dades les podeu trobar tant al Panell de l'ALumnat en el departament de Recepció com a la configuració de l'empresa al Panell Docent.

Al introduïr les dades i premer a "Continuar" veurem la següent pantalla:
endremos que indicar el Régimen de la empresa y la cuenta de cotización (CCC). Estos datos los podéis encontrar tanto en el Panel del Alumnado en el departamento de Recepción como en la configuración de la empresa en el Panel Docente.

Al introducir los datos y pulsar en "Continuar" veremos la siguiente pantalla:

Per completar aquest pas s'haurà d'indicar les dues comptes. Poden ser la mateixa o diferents segons necessitem.

Per poder realitzar la resta d'operacions de Cotizació és necessari completar aquest pas.

A continuació podeu veure un exemple completat amb les dades de l'empresa:

Al premer a "Continuar" es guardaran les dades i ja podreu realitzar la resta d'operatives.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?