Per accedir a les pantalles d’aquest i els següents punts s’ha d’haver entrat al menú d’Afiliació.

Al clicar a “Consulta Situación de la empresa” es portarà a l’usuari al formulari següent:

Fig.1 - Formulari de cerca d’una empresa concreta.

Al clicar a “Continuar” portarà l’usuari a la pantalla amb l’informació vàlida a dia d’avui.

Fig.2 - Situació actual de l’empresa demanada.

¿Encontró su respuesta?