Ara mateix comptem amb dos sistemes d'Organismes Oficials

  • El sistema antic on només es podien omplir uns formularis i generaven un PDF amb les dades que s'havien omplert. Per Seguretat Social hi havia els mòdels TA-1, TA-2, TA-6, TC-1 i TC-2. Per Hisenda hi havia el 111, 190, 303, 347 i 390. Un cop descarregaves el PDF havies d'anar al departament corresponent (Seg.Social / Hisenda) i pujar el fitxer per la seva revisió. A més s'havia de pagar a través de l'operativa de "Pagaments de tributs" del banc.

  • El nou mòdul d'Organismes Oficials. Aquest sistema renovat intenta portar la simulació un pas més enllà imitant el funcionament del Sistema RED Online. En formen part el sistema de Contrat@, Afiliació, Cotització i Hisenda. La idea és acostar l'experiència al màxim al sistema real. L'accés a aquest nou mòdul està subjecte a la seva contractació. 

A dia d'avui, per accedir a aquests serveis s'ha de fer des dels departaments corresponents que serien:

  • "Recursos Humans" > "Seguretat Social"

  • "Finances" > "Hisenda".

¿Encontró su respuesta?