A totes les empreses i usuaris de la plataforma se'ls assigna un NIF i un Número de Seguretat Social (NASS).

En el cas de les dades personals, cada usuari les pot trobar al seu perfil:


Les dades de l'empresa les podreu trobar al departament de "Recepció", secció "Empresa":


En cas que el docent hagi assignat un règim també apareixerà a sota del CCC.


¿Encontró su respuesta?