NIF, NASS, CCC i Règim

NIF, Número d'Afiliació a la Seguretat Social i Codi de Compte de Cotització

F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

A totes les empreses i persones usuàries de la plataforma, el sistema els assigna automàticament algunes dades com poden ser el NIF, NASS, etc. A continuació t'ho expliquem.

En el cas de les persones usuàries i concretament en el seu perfil, es pot consultar l'IBAN, NIF i NASS (Número d'afiliació a la Seguretat Social). L'IBAN és necessari perquè l'empresa pugui pagar-te la nòmina mensualment i el NIF i NASS per comunicar l'alta a la TGSS.


En el cas de l'empresa pots visualitzar les dades en el departament de "Recepció", apartat d' "Empresa". Si l'equip docent responsable de l'empresa ha assignat un règim també apareixerà a sota el CCC.


¿Ha quedado contestada tu pregunta?