Per accedor al Servei Públic de Treball s'ha d'anar al Departament de Recursos Humans i després a la secció de Seguretat Social. Una vegada a dins, veureu un botó per accedir a Contrat@.

Fig.1: Accés a Contrat@

Això ens portarà a un panell diferent que intenta imitar l'aparença i funcionament de Contrat@:

Fig.2: Menú principal del servei de Contrat@

Una vegada dins, podrem fer tres coses:

  • Accedir a la web oficial a través de l'enllaç "Información general".

  • Presentar fitxers de comunicació.

  • Seguiment de les presentacions realitzades anteriorment.

Presentació de fitxers de comunicació

Per ara la comunicació de contractes només es pot fer a través de fitxers SML que es generen a través dels programes de gestió corresponents i que cada centre es lliure d'escollir.

Per fer-ho, s'ha de clicar "Comunicación de la contratación" i després "A través del envío de ficheros".

A continuació explicarem el funcionamient de la comunicació d'un "Contrato", la resta funciona igual però s'han de tenir en compte dos punts:

  • Per poder pujar una pròrroga, transformació o còpia bàsica, prèviament s'ha d'haver enviat el contracte inicial.

  • Cal assegurar que en generar aquests altres fitxers, s'indiqui l'identificador de contracte que torna la plataforma en fer-ho ja que és l'única manera que la plataforma pugui relacionar-los amb el contracte original.


En prémer a "Contrato" ens permetrà seleccionar un fitxer de l'ordinador. Com hem comentat, aquest fitxer ha de ser un XML generat per algun programa extern a la plataforma.

Un cop seleccionat el fitxer de l'ordinador i li donem a enviar, ens apareixerà una pàgina de confirmació de recepció i l'identificador del contracte que haurem de guardar per a futures comunicacions de modificació de l'esmentat contracte.

Seguiment de lrs presentacions ja realitzades

Per poder veure i descarregar anteriors comunicacions, cal clicar a l'enllaç "Seguimiento de las comunicaciones realizadas" del menú principal de Contrat@ (fig.2) i seguidament a l'enllaç "Consulta y seguimiento de envío de ficheros".

En posar unes dates concretes i donar-li a "Aceptar", ens apareixeran les comunicacions fetes durant aquestes dates:

Fig.3: Pantalla de resultats de la cerca.

Com a treballadors de l'empresa podem descarregar un fitxer comprimit ZIP que conté els PDFs corresponents a tots els contractes inclosos en la comunicació:

A continuació us posem una mostra de l'aspecte del PDF generat:


D'altra banda, com es pot veure a la figura 3, el document està "Pendent", això vol dir que falta la seva aprovació per part de l'equip docent.

Aprovació d'una comunicació

Quan un treballador fa una comunicació, aquesta queda pendent d'aprovació. Això funciona igual que la resta de models de Seguretat Social i Hisenda.

Per aprovar o rebutjar una comunicació cal anar al Panell Docent, menú de "Organismes Oficials" i utilitzar els botons corresponents per aprovar o rebutjar:

En fer-ho, es rebrà un correu electrònic al departament de Recursos Humans (o Recepció si teniu configurada la "Missatgeria unificada"), amb la resolució.

¿Encontró su respuesta?