Sol·licitud de la pòlissa

Heu d'anar a "Pòlisses de crèdit" dins de la llista d'operatives del banc. Important: un compte corrent només pot tenir associada una única pòlissa de crèdit. En cas que tots els comptes corrents que tinguis amb el banc ja tinguin associada una pòlissa, sigui pendent d'aprovació o aprovada, us sortirà un missatge indicant que no teniu comptes disponibles:

En cas de poder sol·licitar una nova pòlissa, us apareixerà el següent formulari:

Un cop introduïdes les dades necessàries, i si esteu d'acord amb els costos associats (en cas contrari contacteu amb el vostre professor/a per negociar les condicions), podeu finalitzar la sol·licitud fent clic a "Sol·licitar pòlissa de crèdit".

Quan ho feu, la pòlissa quedarà pendent d'aprovació i podreu veure-la a la taula de  "Pòlisses de crèdit existents":

Acceptació o rebuig de la pòlissa

En cas d'aprobació/rebuig de la pòlissa, rebreu un email al departament de finances amb la resolució corresponent.

En el primer cas, automàticament tindreu accés a un nou compte de crèdit associat al compte corrent indicat i, a més, podreu descarregar el PDF del contracte:

Operativa de la pòlissa

A partir d'aquest moment podreu fer moviments entre els dos comptes. Un compte de crèdit tan sols permet moviments amb el seu compte associat. No podeu fer pagaments a altres empreses, ni fer que s'hi carreguin serveis, per exemple.

Cada mes es realitzaran dos càrrecs: un pel capital disposat i un altre pel capital no disposat del compte de crèdit.

Per altra banda, podeu veure tots els moviments del compte de crèdit com si fos un compte corrent normal:

Finalització de la pòlissa

El dia de la data final, si no heu tornat tot el capital disposat, el banc farà un càrrec per recuperar el balanç original del compte de crèdit i farà els càrrecs pel capital disposat i no disposat.

Cancel·lació de la pòlissa

Una pòlissa es pot cancel·lar abans de temps. En aquest cas, l'operativa funciona igual que la finalització. Cal tenir en compte que els càrrecs que es realitzen són proporcionals al període transcorregut.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?