Són empreses també anomenades “de sistema”. Generen documentació de manera automàtica. En aquest cas fulls de comanda, albarans i factures.

No podeu negociar o enviar un missatge a un majorista virtual, ja que no hi ha ningú “darrere”; funciona de manera automàtica.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?