El Servei de Transport permet simular l'enviament de paquets a un client (ja sigui una altra empresa simulada o un Client Virtual) a través d'un proveïdor virtual del servei.

Per accedir al Servei de Transport cal anar al departament de Recepció i entrar a la secció de "Transport". Aquí us trobareu la següent pàgina:

Es pot veure la llista de comandes realitzada fins a la data. Per cada enviament realitzat podem veure el destí, el cost, la data en la que es va sol·licitar l'enviament, el dia d'entrega i els diferents documents associats.

 • El "full de comanda" està disponible tan bon punt se sol·licita l'enviament. 

 • El "full d'entrega" està disponible un cop s'entrega el paquet: tant l'empresa de destí com la que sol·licita el servei rebran un email amb la nota d'entrega. Quan es rep l'email amb la nota, s'ha completat l'entrega.

 • La "factura" es genera un cop per setmana i agrupa tots els serveis realitzats durant la setmana anterior.

L'empresa de transport cobrarà de manera automàtica a una setmana data factura.

Per sol·licitar un nou servei cal fer clic al botó "Contractar nou servei". En fer-ho, veureu la següent pàgina:

 1. Primer cal triar el compte en el que voleu que us carreguin el servei.

 2. Llavors busquem l'empresa de destí amb l'autocompletat.

 3. En el cas que l'entrega sigui urgent, ho hem de marcar. Les entregues urgents s'entreguen al moment i tenen un cost superior. Les entregues estàndard s'entreguen el dia següent.

 4. El camp "Número de paquets" no és obligatori i per ara no afecta el cost del servei.

 5. Els camps "Pes" i "Volum" juntament amb la distància entre origen i destí són els que influencien en el cost del transport. Pots mirar les tarifes per una referència.

 6. El camp "Número d'albarà" no és obligatori però pot ajudar el destinatari a entendre què els heu enviat.

 7. La "Direcció d'origen" és per defecte la de la vostra empresa. La podeu canviar en el cas que la recollida del paquet sigui en algun magatzem o estigui malament.

 8. La "Direcció de destí" és la de l'empresa a qui cal entregar la mercaderia.

Un cop indicades aquestes dades, apareixerà la data d'entrega, el cost i podreu guardar el formulari:

Un cop sol·licitat el servei no es pot cancel·lar!

Com s'ha indicat anteriorment, un cop sol·licitat el servei, en la data prevista d'entrega s'enviarà un mail a cada empresa indicant que la comanda s'ha entergat i s'ha adjuntat un enllaç a la nota d'enterga:

A continuació us posem un exemple dels diferents documents generats:

Full de comanda:

Nota d'entrega:

Factura (en aquest cas amb una sola comanda):

¿Encontró su respuesta?