Un cop tingui una tasca assignada, el que falta per fer és anar tancant les seves subtasques per acabar finalitzant la tasca sencera.

Per finalitzar una tasca primer hem de visualitzar-la fent clic a l'icone corresopnent:

Un cop dins, podrem veure tota la informació referent a la tasca. Feu clic als requadres de les subtasques que hagueu finalitzat i feu clic al botó de "Guardar progrés":

En guardar el progrés ens portarà de nou a la llista de tasques, però si tornem a la mateixa tasca, veurem que les subtasques s'han guardat com  finalitzades i s'ha guardat la data de finalització:

Quan haguem finalitzat totes les subtasques, podrem finalitzar la tasca principal:

En guardar la tasca finalitzada, es modificarà el seu estat i quedarà pendent per ser evaluada en cas necessari.

¿Encontró su respuesta?