Dins d'una empresa hi ha 3 rols que poden fer diverses coses:

Professor/a: 

  • Pot crear una tasca a qualsevol empresa que gestioni i assignar-la a qualsevol alumne d'aquest departament. 

  • Pot editar qualsevol tasca creada.

  • Pot finalitzar qualsevol subtasca o tasca.

  • Pot reobrir qualsevol tasca.

Cap de departament:  

  • Un cap de departament pot fer el mateix que un/a professor/a però només d'aquells departaments dels quals en sigui cap.

Treballador/a:

  • Pot editar les subtasques d'una tasca que tingui assignada.

  • Pot finalitzar qualsevol tasca i subtasca que tingui assignada.

  • Pot reobrir qualsevol tasca que tingui assignada.

¿Encontró su respuesta?