Les tasques serveixen per organitzar la feina que s'ha de fer diàriament. Hi ha moltes maneres de portar el control de les tasques i existeixen una multitud de plataformes web i aplicacions mòbil per fer-ho.

A Empresaula proposem la nostra pròpia eina perquè gestioneu el vostre temps i feina.

Una tasca consta de:

  • Un títol per identificar fàcilment una tasca.

  • (Opcional) Una descripció més concreta del que s'ha de fer.

  • (Opcional) Una data límit de finalització de la tasca (data de venciment).

  • (Opcional) Una sèrie de subtasques que ajuden a desglossar la tasca principal en tasques més assequibles i permeten veure el progrés sobre la tasca principal.

  • L'alumne/a assignat/da a la tasca i que ha de finalitzar-la.

Una tasca pot estar en diferents estats:

  • Pendent: quan la tasca no ha estat finalitzada però encara no s'ha superat la data de venciment (o no hi ha data de venciment).

  • Finalitzada: aquelles tasques que s'han pogut finalitzar dins del temps establert.

  • Fora de plaç: aquelles tasques que no s'han finalitzat i ja s'ha superat la data de venciment.

¿Encontró su respuesta?