Per modificar la teva imatge has d'anar al teu perfil. Fíxa't en la barra superior: hi ha un botó que posa “Editar perfil”.

Dins tens l'opció de carregar una foto. Tingues en compte les bones pràctiques a l'hora d'escollir la teva imatge: la teva foto de perfil ha de ser “professional” ja que hauràs de contactar amb treballadors d'altres empreses, no amb els teus amics de Facebook.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?