Requisits tècnics
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

La plataforma d' Empresaula requereix tenir un equip informàtic amb conexió a internet per cada alumna/e, a més de l'última versió de Google Chrome. L'equip informàtic del centre ha de permetre l'accés a totes les direccions utilitzades per la plataforma.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?