Empresaula requereix tenir un ordinador amb conexió a internet per cada alumne, a més de l'última versió de Google Chrome. L'equip informàtic del centre ha de permetre l'accés a totes les direccions utilitzades per la plataforma.

¿Encontró su respuesta?