Per sol·licitar llicències d'aquest software, envia les següents dades a a3@empresaula.com:

 

  • Nom del centre educatiu

  • NIF

  • Direcció completa

  • Nom de les empreses simulades

  • Cursos d'aplicació (cicles i cursos)

  • Mòduls sol·licitats [A3ERP Plus Integral (facturació, magatzem i contabilitat)]

  • Número de llicències (una per ordinador d'instal·lació)

  • Nom de la persona de contacte

  • Email de la persona de contacte

  • Telèfon de la persona de contacte

Un cop enviades, el personal de Wolters Kluwer A3 es posarà en contacte amb vosaltres.

¿Encontró su respuesta?