Aprovar o rebutjar un préstec
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Tant els préstecs personals com els hipotecaris s'aproven de la mateixa manera, al igual que les pòlisses de crèdit.

Un cop l'alumnat sol·licita un préstec, pots veure que està pendent a "Finances" i després a "Préstecs" del Panell Docent. 

Com es veu a la imatge superior, es poden veure diverses dades del préstec sol·licitat. Per entrar en més detall es pot visualitzar el contracte en PDF.

En clicar a l'icone d'aprovació s'enviarà un missatge al departament de Finances de l'empresa indicant la resolució i automàticament es farà l'ingrés corresponent i s'aplicaran els càrrecs associats a l'aprovació del préstec.

En cas de rebutjar la sol·licitud, es podrà indicar el motiu i s'enviarà al mateix departament de finances un email amb la resolució i el missatge indicat.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?