Tant els préstecs personals com els hipotecaris s'aproven de la mateixa manera (i que també s'assembla a l'aprovació de les pòlisses de crèdit).

Un cop l'alumnat sol·licita un préstec, podeu veure que està pendent a "Finances" i després a "Préstecs" del Panell Docent. 

Com es veu a la imatge superior, es poden veure diverses dades del préstec sol·licitat. Per entrar en més detall es pot veure el contracte en PDF.

En clicar a l'icone d'aprovació s'enviarà un missatge al departament de Finances de l'empresa indicant la resolució i automàticament es farà l'ingrés corresponent i s'aplicaran els càrrecs associats a l'aprovació del préstec.

En cas de rebutjar la sol·licitud, es podrà indicar el motiu i s'enviarà al mateix departament de finances un email amb la resolució i el missatge indicat.

¿Encontró su respuesta?