Quan fem una programació de comandes, cedim part del control del que passarà a canvi d'agilitzar la seva creació. A continuació explicarem les diferències amb la Comanda Individual:

 • Podem escollir diverses empreses com a receptores de les comandes que es crearan de manera automàtica. Amb la Comanda Individual generem una sola comanda cada vegada i dirigida a una sola empresa.

 • No podem escollir el Client Virtual que farà la comanda a cada empresa. Cada cop que es generi una comanda, el sistema escollirà un Client Virtual aleatori de l'empresa simulada que correspongui. Això vol dir que si tenim posat que es generi més d'una comanda un dia, poden arribar diverses comandes del mateix Client Virtual.

 • S'ha de triar quins dies de la setmana volem que les empreses rebin les comandes, però no es pot indicar una data concreta. Per exemple, es pot dir que cada divendres, les empreses indicades rebin 3 comandes (cadascuna), però no es pot dir que sigui "el 23 d'abril".

 • Podem indicar un rang de dates en el qual s'aniran realitzant comandes de manera reccurrent. Això permet, per exemple, donar més càrrega de feina durant un període concret o al llarg de tot el curs.

 • El mètode de pagament no es pot escollir: sempre serà el que tingui el Client Virtual per defecte, a diferència de la Comanda Individual que es pot modificar segons la necessitat.

 • En la programació de comandes, les comandes generades sempre s'omplen de forma aleatòria a partir del catàleg de productes de l'empresa. No es poden escollir quins productes han d'estar a la comanda (a diferència de la Comanda Individual que té les dues modalitats).

 • Es poden crear diverses programacions per cada empresa per fer más variada l'expèriencia. Per exemple, podem fer que 1 dia a la setmana es faci una comanda "gran" i després una altra programació perquè al llarg de la setmana es facin comandes més "modestes".

Estat de les programacions

Per realitzar una nova programació hem d'anar a "Comandes Virtuals" i llavors a "Programació" al submenú. A la següent imatge podeu veure la llista de programacions configurades fins a la data:

Com dèiem, la programació de comandes pot tenir una data d'inici i de fi. Segons aquestes dates, una programació es considerarà activa, inactiva o futura. 

Per exemple, potser vem fer una programació d'octubre a desembre: aquesta es consideraria inactiva. Per què mantenir una programació que ja no genera comandes? Segurament us interessa perquè el proper any podreu reactivar la mateixa programació simplement canviant les dates a unes d'actuals.

També us pot interessar fer una programació específica per després de Setmana Santa, per exemple. Llavors podeu deixar-la preparada i quan torneu, ja s'executarà automàticament.

Creació d'una programació

Un cop vista la teoria general, veurem com es crea una nova programació. Al llistata de programacions hem de fer clic a "Nova programació". En fer-ho, anirem a la següent pàgina:

Expliquem aquest formulari complimentat:

 • En aquest cas hem seleccionat 2 empreses. 

 • Aquestes dues empreses rebran comandes a partir del dia 14 de març de 2018. Tal i com dèiem, podríem indicar una data en que no s'enviin més comandes d'aquesta programació.

 • Les comandes s'enviaran cada dilluns, dimecres i divendres.

 • En aquests dies, cada empresa seleccionada rebrà 2 comandes.

 • El valor de la comanda serà de 2.000€ amb una variació d'un 10%. És a dir, una comanda pot ser d'entre 1.800€ i 2.200€ (encara pot variar una mica més segons els productes disponibles a l'hora de fer la comanda). Així ens assegurem que les comandes difícilment seran exactament del mateix valor.

 • Indiquem també que no volem que una comanda tingui més de 4 productes diferents. Imagineu que tenim 50 productes a la venda en aquestes empreses. Si fem una comanda suficientment gran, potser  se'ns generarà una comanda que contingui tots els productes dels que disposa l'empresa. Això no sempre interessa, així que podem limitar-los amb el camp "Línia de productes". Si no el volem limitar, podem posar "0".

Fem clic a enviar i això és tot. Cada dilluns, dimecres i divendres, a partir de la data indicada, aquestes empreses rebran dos emails al departament de Vendes (un per comanda), amb el  de comapnda corresponent.

A partir d'aquí, ja tocarà cobrar la comanda a través de remesa o veurem l'ingrés fet de forma automàtica per part del Client Virtual. Això es pot veure tant en el mail com en el full de comanda.

En el vostre cas, podeu veure les comandes generades a "Comandes" del submenú, com si es tractés d'una comanda individual.

PD: Els albarans i factures no es poden fer arribar al Client Virtual. En aquest cas, recomanem que us ho enviin al correu de Gerència (management) o pengin els documents a la secció corresponent perquè els pugueu evaluar.

¿Encontró su respuesta?