Todas las colecciones
Guia docent
Gestió del dia a dia
Comanda individual de la Clientela Virtual
Comanda individual de la Clientela Virtual
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Quan fas una comanda individual d'una empresa Client Virtual tens control complet sobre com es realtizarà. Anirem punt per punt per indicar les diferències amb la Programació:

  • Només es pot escollir una empresa simulada com a receptora de la comanda, a diferència de la Programació on s'en poden indicar vàries.

  • Es pot seleccionar una empresa client virtual concreta per realitzar la comanda. En la Programació s'escollirà una empresa client Virtual aleatòria del llistat que tingui configurat l'empresa.

  • Indicaràs la data concreta en la que es rebrà la comanda. En la Programació s'indiquen uns dies de la setmana i aquestes comandes es repetiran els dies indicats cada setmana, però no es pot fer tan precís.

  • Podrás indicar un mètode de pagament i temporalitat diferent del que té configurada l' empresa Client Virtual seleccionada. En la Programació, el mètode de pagament (transferència o per remesa) està associat al que hi hagi configurat a l'empresa client. No es pot canviar.

Hi ha dues maneres d'emplenar el full de comanda:

  • "Automàtic", on només indicaràs el valor total de la comanda i el sistema agafarà productes aleatòriament del catàleg de productes de l'empresa.

  • "Manual", on podràs indicar exactament quins productes estaran a la comanda.

A continuació, es mostra un exemple de Comanda Individual. Per a veure el formulari complet, primer cal triar una empresa.

Un cop seleccionada l'empresa, et sortiran els altres camps. Primer cal seleccionar l'empresa client. A la llista apareixeran totes aquelles Empreses Clients Virtuals que tingui configurades aquesta empresa.

Si canvies d'empresa client, et canviarà també el mètode de pagament, compte i dies pel pagament d'acord amb el que s'ha configurat per defecte en aquella empresa client. En aquest cas, com és una Comanda Individual podrás canviar aquestes condicions.

La data d'enviament és en la que el departament de Vendes rebrà un email amb la pròpia comanda.

Seguidament, podrás indicar si la comanda s'ha de fer de manera Automàtica o Manual. 

Comanda Automàtica

Per defecte surt la modalitat Automàtica, que et permet indicar un import per a la comanda i el número de línies de productes.

L'import que surt per defecte és el del producte de menor valor d'aquesta empresa. No es pot fer una comanda amb un import menor al d'aquest producte, ja que la comanda et sortiria obviament buida en no poder satisfer les condicions.

Per exemple, si indiques 1.000€ i 4 línies, el sistema anirà agafant productes del catàleg de l'empresa (fins a un màxim de 4 diferents) i pujant la quantitat dels mateixos fins a arribar a una suma aproximada de 1.000€, quan donarà per tancada la comanda.

La llista de productes de la comanda es calcula el mateix dia de la sol·licitud/enviament de la comanda.

Comanda Manual

En cas de seleccionar la modalitat Manual, et sortirà la llista de productes de l'empresa i podrás indicar-ne la quantitat. A mesura que seleccionis productes s'actualitzarà el valor de l'import.

Un cop fet això, ja podrás enviar les dades del formulari.

A partir d'aquí tocarà cobrar la comanda a través de remesa o apareixerà l'ingrés fet de forma automàtica per part de l'empresa Client Virtual. Això es pot veure tant en el mail com en el full de comanda.

PD: Els albarans i factures no es poden fer arribar a l'empresa client; en aquest cas, recomanem que l'alumnat us envii la documentació al correu de Gerència o que pengi els documents a la secció corresponent perquè els puguis avaluar.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?