Quan fem una comanda individual d'un Client Virtual tenim control complet sobre com es realtizarà la comanda. Anirem punt per punt per indicar les diferències amb la Programació:

  • Només es pot escollir una empresa simulada com a receptora de la comanda, a diferència de la Programació on s'en poden indicar diverses.

  • Es pot seleccionar un Client Virtual concret per realitzar la comanda. En la Programació s'escollirà un Client Virtual aleatori del llistat que tingui configurat l'empresa.

  • Indicarem la data concreta en la que aquest rebrà la comanda. En la Programació s'indiquen uns dies de la setmana i aquestes comandes es repetiran els dies indicats cada setmana, però no es pot fer tan  puntual.

  • Podem indicar un mètode de pagament i temporalitat diferent del que té configurat el Client Virtual seleccionat. En la Programació, el mètode de pagament (automàtic o per remesa) està associat al que hi hagi configurat al Client Virtual. No es pot canviar.

Hi ha dos modes d'"omplir" el full de comanda:

  • "Automàtic", on només indicarem el valor total de la comanda i el sistema agafarà productes aleatòriament del catàleg de productes de l'empresa.

  • "Manual", on podrem indicar exactament quins productes estaran a la comanda que faci el Client Virtual.

En la Programació de comandes només està disponible l'opció "Automàtic".

A continuació, veiem un exemple de Comanda Individual. Per veure el formulari complet, primer cal triar una empresa en concret. En aquest cas hem seleccionat "Clean Good" (requadre blau):

Un cop seleccionada l'empresa, ens sortiran els altres camps. Primer cal seleccionar el Client Virtual. A la llista apareixeran tots aquells Clients Virtuals que tingui configurats aquesta empresa.

Si canviem de client, ens canviarà també el mètode de pagament, compte i dies pel pagament d'acord amb el que s'ha configurat per defecte en el Client Virtual. En aquest cas, en ser una Comanda Individual podeu canviar aquestes condicions.

La data d'enviament és en la que el departament de Vendes rebrà un email amb la pròpia comanda.

Seguidament, podem indicar si la comanda s'ha de fer de manera Automàtica o Manual. 

Comanda Automàtica

Per defecte surt el mode Automàtic, que ens permet indicar un import per la comanda i el número de línies de productes.

L'import que surt per defecte és el del producte de menor valor d'aquesta empresa. No es pot fer una comanda amb un import menor al d'aquest producte, ja que la comanda ens sortiria obviament buida en no poder satisfer les condicions.

Per exemple, si posem 1.000€ i 4 línies, el sistema anirà agafant productes del catàleg de l'empresa (fins a un màxim de 4 diferents) i pujant la quantitat dels mateixos fins a arribar a una suma aproximada de 1.000€, quan donarà per tancada la comanda.

La llista de productes de la comanda es calcula el mateix dia de la sol·licitud/enviament de la comanda.

Comanda Manual

En cas de seleccionar el mode Manual, ens sortirà la llista de productes de l'empresa i podrem indicar-ne la quantitat. A mesura que seleccionem productes s'actualitzarà el valor de l'import (sobre la llista):

Un cop fet això, ja podem guardar-ho.

A partir d'aquí tocarà cobrar la comanda a través de remesa o veurem l'ingrés fet de forma automàtica per part del Client Virtual. Això es pot veure tant en el mail com en el full de comanda.

PD: Els albarans i factures no es poden fer arribar al Client Virtual; en aquest cas, recomanem que us l'enviin al correu de Gerència (management) o pengin els documents a la secció corresponent perquè els pugueu evaluar.

¿Encontró su respuesta?