L'horari d'atenció indica les hores en que l'empresa simulada està activa. No es refereix a l'horari normal que faria una empresa del sector d'aquesta empresa, sinó a l'horari de classe en que els alumnes estan treballant. Indicar l'horari és obligatori (igual que contractar alumnes o donar d'alta un compte bancari).

 
Això permet mostrar als alumnes de la vostra empresa quines altres empreses coincideixen en horari per tal de facilitar la comunicació entre elles i reduïr la frustració entre alumnes.

Per indicar l'horari de les vostres empreses heu d'anar al menú principal “Horaris”. Un cop aquí, seleccionarem l'empresa de la qual volem gestionar l'horari (recordeu que el filtre d'empreses està a la barra superior, a l'esquerra).

Quan ho feu, us apareixerà un requadre blanc amb una capçalera que posa “Coïncidències” amb un total de “0”. Això ´es perquè encara no hem indicat l'horari de la nostra empresa. Feu clic a “Canviar horari”, sota la taula d'horaris: 

Fig.1 - Edició de l'horari d'una empresa.


A la figura 1 es pot apreciar que ja hem afegit una entrada (una part de l'horari d'obertura). Es pot veure tant al taulell superior de la dreta (Dilluns de 8:00 a 10:00) com en el taulell general de l'horari (si us hi fixeu, el requadre blau indica aquest mateix horari).

Aneu afegint dies i hores d'obertura fins que l'horari sigui exactament el que faran els alumnes d'aquesta empresa. Un cop fet això, feu clic a "Tornar", sota el taulell de l'horari.

 
Si tot va bé i hi ha més empreses que coincideixin en algun punt amb l'horari d'obertura de l'empresa, sortiran llistades com podeu veure a la figura 2.

Fig.2 - Visualització de les empreses coincidents en horari amb l'empresa seleccionada.

 
A la figura 2 podem apreciar que hi ha 165 empreses que coincideixen amb la nostra en algun punt del seu horari. En passar per sobre de cadascuna d'elles ens apareix ressaltada en un color ataronjat i podem veure al taulell d'horaris una serie de requadres en aquest mateix color ataronjat. Aquests requadres indiquen l'horari de l'empresa.

Aquest sistema és molt pràctic i còmode per millorar la comunicació entre empreses i saber amb quines val la pena establir contacte per tenir una relació més fluïda.

Això no vol dir que no pugueu posar-vos en contacte amb altres empreses que no coincideixin, només és un punt de partida.

¿Encontró su respuesta?