Aquesta part permet, ja sigui anar fent neteja al llarg del curs (poc habitual), o "netejar" una empresa al finalitzar un curs per poder aprofitar-la de cara al nou curs:

Permet eliminar la majoria de contingut d'una empresa, excepte els seus treballadors.

Cal vigilar: una vegada s'eliminin les dades, no es podran recuperar!

També hi ha l'opció d'eliminar l'empresa sencera, cosa que és interessant si sabeu que no s'utilitzarà més, ja que permet fer neteja de la xarxa i així no confondre a estudiants d'altres empreses que potser es posarien en contacte.

¿Encontró su respuesta?