Els Clients virtuals serveixen per donar càrrega extra de treball als alumnes. Això pot ser d'ajuda en algunes ocasions. Per exemple:

  • Estem molt a l'inici o al final del curs i no hi ha molta activitat.

  • Els alumnes estan encara una mica verds i voleu que primer practiquin.

  • Voleu provocar una situació d'estrès per veure com reaccionen els alumnes.

Els Clients virtuals permeten enviar comandes als alumnes, enviant un email al departament de Vendes amb un document adjunt en format PDF que és la pròpia comanda. A partir d'aquí, els alumnes segueixen el flux de treball general que hem explicat a l'apartat dels Majoristes Virtuals.

Per veure com generar comandes amb els Clients Virtuals, aneu al “Manual de la plataforma”.

La nostra recomanació és utilitzar el més poc possible aquest sistema per dos motius:

  • Ajudar la plataforma a generar més dinàmica, comprant a empreses simulades.

  • Donar una millor experiència als alumnes, amb la resolució de problemes, negociacions i comunicació derivats de fer compra-venda amb empreses simulades.

Tenint en compte això, veurem com es creen. Accediu a "Clients" al submenú.

Per defecte, la plataforma crea un Client virtual per a cada empresa, però igual que els Majoristes virtuals, pots crear-ne tants com vulguis.

Per crear-ne un de nou, simplement fes clic al botó "Afegir". Veureu que es desplega un formulari sota la taula. Ompliu les dades necessàries i guardeu-ho. Aquestes dades són les que apareixeran al PDF de la comanda que rebrà el departament de Vendes.

Important! És important configurar bé el mètode de pagament. Hi ha dues modalitats:

  • Per transferència: El mateix client farà un pagament al compte indicat al cap dels dies configurats. En aquest cas, es pot veure que és el compte "Test" i que es pagarà al cap de 7 dies d'haver fet arribar la comanda als alumnes. Cal tenir en compte que el sistema no sap si els alumnes han generat l'albarà i la factura corresponents a la comanda, però efectuarà el pagament igualment.

  • Per remesa: en aquest cas, són els treballadors de l'empresa els que hauran de fer un càrrec al Client Virtual. Al mateix full de comanda i email que s'envia al departament de Vendes, hi haurà el compte del Client Virtual on fer el càrrec. El càrrec es pot fer a través d'un fitxer de remesa SEPA o a través d'una domiciliació. Totes dues operatives estan disponibles al banc.

Per editar un client, feu clic al botó d'editar corresponent (el quadrat blau amb un llàpis). Modifiqueu qualsevol dada i feu clic a “Guardar”. A partir d'ara, qualsevol comanda nova utilizarà les dades noves.

¿Encontró su respuesta?