Els majoristes virtuals s'utilitzen perquè els alumnes puguin fer comandes i obtinguin els albarans i factures corresponents (i també el càrrec al banc). Cada vegada que un alumne afegeixi un producte al catàleg de productes de l'empresa, ha de seleccionar a quin proveïdor virtual podrà comprar-li aquest nou producte.

Flux de treball d'una compra-venda

Abans d'anar un pas més enllà, intentarem explicar el flux de treball habitual (a grans trets) per una venda a una altra empresa:

 

  1. Una empresa simulada o un client virtual ens fa una comanda (normalment a través d'un email al departament de Vendes).

  2. Es negocia i es tanca la comanda amb el client a través del telèfon o email (recordeu que els clients virtuals no poden negociar, són automàtics).

  3. Els nostres alumnes fan una comanda a un o a diversos majoristes virtuals segons els productes que tenen disponibles (d'aquí el fet d'assignar cada producte a un majorista).

  4. Al completar la comanda, el sistema genera l'albarà i la factura.

  5. En el moment que els alumnes obtenen l'albarà, se suposa que ja tenen la mercaderia, així que ja es pot realitzar l'albarà per al client.

  6. Els alumnes generen l'albarà i factura per al seu client. Si el client és una altra empresa simulada, l'hi enviaran per email. En el cas que sigui un client virtual, us ho poden enviar a vosaltres directament (posant de destinatari el departament de Gerència). D'aquesta manera, podreu revisar si s'ha fet la feina correctament.

  7. El Majorista virtual, cobrarà per domiciliació als 30 dies.

Els punts en negreta són aquells en els que els Majoristes Virtuals intervenen.

No és obligatori uitlitzar aquests majoristes virtuals. Si teniu diverses empreses al vostre centre, potser voldreu que algunes facin de majoristes a les altres. Podeu triar com treballar o combinar totes dues coses.

 

Configuració del Majorista Virtual

Seleccioneu “Majoristes” del submenú per poder gestionar-los (recordeu que esteu dins de l'edició d'una empresa en concret).

Per defecte, el sistema genera dos majoristes virtuals a cada empresa simulada. Sou lliures de modificar els que hi ha o crear-ne de nous.

Per crear-ne un de nou simplement feu clic al botó “Afegir”: veureu que es desplega un formulari sota el taulell. Ompliu les dades necessàries i això és tot! Aquestes dades són les que apareixeran als albarans i factures generades pel majorista quan se li faci una comanda.

En el cas de deixar el CIF sense omplir, el sistema generarà un CIF automàticament.

Per editar un majorista, feu clic al botó d'editar del majorista en concret (al quadrat blau amb un llàpis). Modifiqueu qualsevol de les dades i feu clic a “Guardar”. A partir d'ara, qualsevol comanda utilitzarà dades noves.

 

A l'hora d'eliminar un majorista, cal tenir en compte la següent limitació: no podràs eliminar un majorista que ja tingui alguna comanda realitzada (encara que hagi estat cancel·lada).

¿Encontró su respuesta?