Empreses proveïdores virtuals
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Les empreses proveïdores virtuals s'utilitzen perquè l'alumnat pugui fer comandes i obtingui els albarans i factures corresponents (i també el càrrec al banc). Quan un/a alumne/a afegeix un producte (des de vendes =>productes), si és "Distribuït" o "Primari" haurà de seleccionar a quina empresa proveïdora virtual li podrà comprar.

Flux de treball d'una compra-venda

Abans d'anar un pas més enllà, intentarem explicar el flux de treball habitual (a grans trets) per a una venda a una altra empresa:

  1. Una empresa simulada o la clientela virtual ens fa una comanda.

  2. Es negocia i es tanca la comanda amb la clientela a través del telèfon o email (recorda que la clientela virtual no pot negociar, són comandes automàtiques).

  3. L'alumnat fa una comanda a una o a diverses empreses proveïdores segons els productes que tenen disponibles (d'aquí el fet d'assignar cada producte a una empresa proveïdora).

  4. Al completar la comanda, el sistema genera l'albarà i la factura.

  5. En el moment que l'alumnat obté l'albarà, es dona per fet que ja té la mercaderia, així que ja es pot realitzar l'albarà per a la clientela.

  6. L'lalumnat genera l'albarà i factura per a la seva clientela. Si la clientela és una altra empresa simulada, l'hi enviaran per email. En el cas que sigui clientela virtual, li poden enviar al professorat (indicant com a destinatari el departament de Gerència). D'aquesta manera, podrás revisar si s'ha fet la feina correctament.

  7. L'empresa proveïdora virtual, cobrarà per domiciliació en funció de la configuració de la mateixa.

Els punts en negreta són aquells en els que intervenen les empreses proveïdores virtuals.

No és obligatori uitlitzar aquestes empreses proveïdores virtuals. Si tens diverses empreses al teu centre, potser voldrás que algunes facin d'empreses proveïdores a les altres. Pots triar com treballar o combinar totes dues coses.

 

Configuració de l'empresa Proveïdora Virtual

Seleccioneu “Majoristes” del submenú per poder gestionar-los (recorda que estàs dins de l'edició d'una empresa en concret).

Per defecte, el sistema ofereix algunes empreses proveïdores virtuals. Pots modificar-les o crear-ne de noves.

Per crear-ne un de noves simplement fes clic al botó “Afegir”: veuràs que es desplega un formulari sota el taulell. Omple les dades necessàries i això és tot! Aquestes dades són les que apareixeran als albarans i factures generades per l'empresa proveïdora virtual quan l'alumnat li faci una comanda.

Per editar una empresa proveïdora virtual, fes clic al botó d'editar que és el quadrat blau amb un llapis. Modifica qualsevol de les dades i fes clic a “Guardar”. A partir d'ara, qualsevol comanda utilitzarà dades noves.

 

A l'hora d'eliminar una empresa proveïdora virtual, cal tenir en compte la següent limitació: no podràs eliminar una empresa proveïdora virtual que ja tingui alguna comanda realitzada (encara que hagi estat cancel·lada).

¿Ha quedado contestada tu pregunta?