En el cas que encara no hagueu donat d'alta els alumnes, haureu de saltar-vos aquest apartat, per ara.

Accediu a la gestió de treballadors seleccionant “Treballadors” del submenú. Per defecte esteu a la pestanya de treballadors “Reals” (és a dir, alumnes).

Contractar un/a treballador/a és tan fàcil com seleccionar-lo del desplegable d'alumnes (en aquest cas apareix Alfonso Bosch) i llavors el departament on volem que estigui inicialment.

Una vegada fet això, podem marxar altres departaments, fer que sigui cap d'un o diversos departaments o fins i tot "Acomiadar" a l'alumne. Podem fer que un alumne no estigui a cap departament en concret, però acomiadar-lo finalitza completament la relació entre treballador i empresa.

Un alumne pot estar en més d'una empresa si es desitja (encara que no sigui l'habitual).

Aquests treballadors apareixeran llistats al Panell de l'alumne, departament de Recursos Humans, juntament amb el seu número de compte.

¿Encontró su respuesta?