La vista de “Detalls” és la que apareix per defecte a l'editar una empresa. Aquest formulari ens permet editar la majoria de dades que hem introduït al crear l'empresa i alguna dada extra com per exemple el CIF.

En cas que no haguem indicat el règim aplicable de la Seguretat Social, se'ns permetrà fer-ho. Important: un cop indicat i guardat el règim, no es podrà canviar.

També ens permet per exemple afegir un email extern a la plataforma (email real), on rebre certes notificacions com per exemple quan s'aprova un crèdit o rebem un correu d'una altra empresa dins de la plataforma.

¿Encontró su respuesta?