Alta de persones usuàries
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Per satisfer les lleis de protecció de dades cada nova persona usuària, ja sigui docent o alumnat, ha d'utilitzar el formulari de registre per donar-se d'alta.

Un cop la persona usuària s'ha donat d'alta, li toca a l'equip docent confirmar que aquesta persona formarà part del centre o no.

A continuació explicarem cada pas del procés de registre d'una nova persona usuària.

Resum dels passos a seguir

Una nueva persona usuària (docents i/o alumnat) haurà de seguir els següents passos:

 1. Accedir al formulari de registre a través d'un enllaç que li facilita l'equip docent.

 2. Emplenar les dades que faltin del formulari i enviar-lo.

 3. Verificar l'email a través d'un correu electrònic que li serà enviat.

 4. Esperar l'aprovació del seu perfil per part de l'equip docent ja registrat.

Registre de persones usuàries

Perquè una persona usuària es pugui registrar, primer has de facilitar-li l'enllaç del formulari. Els enllaços es troben dins de "Centre educatiu" del menú principal del Panell Docent.

Cal copiar correctament tot l'enllaç i passar-lo a docents o alumnat segons correspongui. Quan utilitzin l'enllaç, aniran a parar al formulari de registre amb les dades del centre ja emplenades.

Utilitzant l'enllaç, poden veure que el codi del centre s'ha introduït automàticament i que indica les dades del centre formatiu en el qual es produirà l'alta i el rol assignat (docent/alumnat).

En clicar a "Següent", demanarà que s'emplenin les dades que manquen.

Un cop emplenades les dades i enviat el formulari, sortirà un missatge indicant que s'ha de revisar el correu electrònic per verificar la seva validesa.

En aquest punt la persona usuària ja pot accedir a la plataforma. En fer-ho li apareixeran els passos que falten per completar el registre.

En aquest cas, es pot veure que manca validar el correu electrònic i que l'equip docent ha de confirmar el perfil i assignar l'empresa (en el cas de l'alumnat).

Per validar el correu electrònic, la persona usuària només ha d'accedir al seu correu electrònic i seguir els passos indicats.

Gestió de persones usuàries

Des del mateix lloc on es troben els enllaços (dins de "Centre educatiu"), apareix una taula amb les persones usuàries registrades al teu centre.

Les persones usuàries poden estar actives, inactives, pendents o eliminades:

Persones usuàries actives

 • Han estat aprovades per l'equip docent.

 • Tenen plaça assignada (en el cas de l'alumnat) ja que en el moment d'aprovar-les hi havia prou places.

 • Poden operar amb normalitat amb la plataforma.

 • Una persona docent sempre està activa un cop aprovada, ja que no va en funció de les places contractades.

Persones usuàries inactives

 • Han estat aprovades per l'equip docent.

 • En el moment d'aprovar-les no hi havia prou places.

 • En accedir a la plataforma no podran treballar. Els hi sortirà un missatge indicant que no tenen plaça assignada.

Persones usuàries pendents

 • Les persones usuàries pendents necessiten l'aprovació per part de l'equip docent.

 • Tant els equips docents com l'alumnat queden pendents d'aprovació un cop es registren.

Persones usuàries eliminades

 • Les persones usuàries eliminades no tenen ja accés a la plataforma i són irrecuperables (tant alumnat com professorat).

 • En el cas que l'equip docent elimini a un/a alumne/a, aquest/a apareixerà amb una marca de color negre i continuarà ocupant la plaça assignada ja que el preu en Empresaula és per persona usuària alumna.

 • En el moment que s'elimini una persona usuària amb rol d'alumnat tota la seva informació s'eliminarà amb el seu perfil:

  • Perfil de l'alumne/a

  • Tasques assignades

  • Activitat registrada en el mur d'activitat

  • Avaluacions realitzades sobre la seva activitat

   Informe d'avaluació

  • Compte bancari

  • S'esborrarà el/la alumne/a de l'empresa on estava assignat/da

Els missatges que hagi enviat, documents pujats, etc. es mantindran per a no afectar l'activitat/treball de la resta de l'alumnat.

Aprovació/Rebuig de persones usuàries

Existeix la possibilitat de filtrar per tipus de persona usuària, el seu estat, i per nom/cognom.

Com es veu també en la imatge superior, pots "aprovar" o "rebutjar" persones usuàries (el tic verd i la creu vermella). Aquestes accions només es poden realitzar en persones usuàries que estiguin pendents de revisar.

En cas de rebutjar una persona usuària, aquesta s'eliminarà completament del sistema.

En cas d'aprovar-la, es confirmarà que forma part del centre i se l'intentarà assignar una plaça (únicament en el cas de l'alumnat). Si hi ha places disponibles (segons número de places contractades per a l'alumnat), s'activarà la persona usuària i s'incrementarà el comptador de places assignades. Una persona usuària de tipus "docent" sempre s'activarà en el moment d'aprovar-se (sense incrementar el comptador).

En cas que no hi hagi prou places, la persona usuària alumna quedarà inactiva i apareixerà un avís per sol·licitar places addicionals.

Ampliació de places per a l'alumnat

En cas d'ampliar el nombre de places per a l'alumnat (prèvia sol·licitud i pagament de la factura), s'activaran els/les alumnes per ordre en què s'hagin aprovat.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?