Per satisfer les lleis de protecció de dades, els usuaris ja no poden donar-se d'alta a través de l'equip docent. Cada nou usuari, ja sigui docent o alumne / a, ha d'utilitzar el formulari de registre per donar-se d'alta.

Un cop un usuari s'ha donat d'alta, li toca a l'equip docent confirmar que aquest usuari forma part del centre o no.

A continuació explicarem cada pas del procés de registre d'un nou usuari.

Resum dels passos a seguir

Un nou usuari (docents i/o alumnat) haurà de seguir els següents passos:

 1. Accedir al formulari de registre a través d'un enllaç que li facilita l'equip docent.

 2. Omplir les dades que faltin del formulari i enviar-lo.

 3. Verificar l'email a través d'un correu electrònic que li serà enviat.

 4. Esperar l'aprovació del seu perfil per part de l'equip docent ja registrat.

Registre d'usuaris

Perquè un usuari es pugui registrar, primer has de facilitar-li l'enllaç del formulari. Els enllaços es troben dins de "Centre educatiu" del menú principal del Panell Docent.

Cal copiar correctament tot l'enllaç i passar-lo a docents o alumnes segons correspongui. Quan utilitzin l'enllaç, aniran a parar al formulari de registre amb les dades del centre ja omplerts:

Utilitzant l'enllaç, podem veure que el codi s'ha introduït automàticament i se'ns indica les dades del centre formatiu en el qual ens donarem d'alta i el paper que tenim assignat (docent/alumnat).

En clicar a "Següent", ens demanarà que emplenem les dades que falten:

Un cop emplenades les dades i enviat el formulari, ens sortirà un missatge indicant que hem de revisar el nostre correu electrònic per verificar la seva validesa.

En aquest punt l'usuari ja pot accedir a la plataforma. En fer-ho li apareixeran els passos que falten per completar el registre:

En aquest cas, podem veure que ens falta validar el correu electrònic i que l'equip docent ha de confirmar el nostre perfil.

Per validar el correu electrònic, l'usuari només ha d'accedir al seu correu electrònic i seguir els passos indicats.

Gestió d'usuaris

Des del mateix lloc on podem veure els enllaços (dins de "Centre educatiu"), ens apareix una taula amb els usuaris registrats al nostre centre.

Els usuaris poden estar actius, inactius o pendents:

Usuaris actius

 • Han estat aprovats per l'equip docent.

 • Tenen plaça assignada ja que en el moment d'aprovar-los hi havia places suficients.

 • Pot operar amb normalitat amb la plataforma.

 • Un docent sempre està actiu un cop aprovat, ja que no depèn de les places contractades.

Usuaris inactius

 • Han estat aprovats per l'equip docent.

 • En el moment d'aprovar no hi havia places suficients per a l'usuari.

 • En accedir a la plataforma no podrà treballar. Li sortirà un missatge indicant que no té plaça assignada.

Usuaris pendents

 • Els usuaris pendents necessiten l'aprovació per part de l'equip docent.

 • Tant els docents com l'alumnat queden pendents d'aprovació un cop es registren.

Aprovació/Rebuig d'usuaris

Primer de tot, podem filtrar per tipus d'usuaris, el seu estat, i per nom/cognom:

Com es veu també en la imatge superior, podem "aprovar" o "rebutjar" usuaris (el tic verd i la creu vermella). Aquestes accions només es poden realitzar en usuaris que estiguin pendents de revisar.

En cas de rebutjar un usuari, aquest s'eliminarà per complet del sistema.

En cas d'aprovar-lo, es confirmarà que forma part del centre i se l'intentarà assignar una plaça. Si hi ha places disponibles (segons contractació), s'activarà l'usuari i s'incrementarà el comptador de places assignades. Un usuari de tipus "docent" sempre s'activarà en el moment d'aprovar-se (sense incrementar el comptador).

En cas que no hi hagi prou places, l'usuari quedarà inactiu i ens sortirà un avís perquè sol·licitem places addicionals.

Ampliació de places

En cas d'ampliar el nombre de places (prèvia sol·licitud i pagament de la factura), s'activaran els alumnes per ordre en què s'hagin aprovat.

Reutilització de places

Si us veieu en la situació de necessitar alguna plaça addicional, i teniu alumnes que ja no treballen amb la plataforma, podeu eliminar aquests alumnes i la seva plaça s'assignarà automàticament als alumnes inactius.

Ara bé, tingueu en compte que en eliminar un alumne, tota la seva informació s'eliminarà amb el seu perfil:

 • Perfil de l'alumne

 • Tasques assignades

 • Activitat registrada per al mur d'activitat

 • Avaluacions realitzades sobre la seva activitat

 • Informe d'avaluació

 • Compte bancari

 • Es desasignará l'alumne de l'empresa on estava

Els missatges que envieu, documents pujats, etc. es mantindran per no afectar l'activitat/treball de la resta d'alumnes.

¿Encontró su respuesta?