Todas las colecciones
Guia docent
General
La plataforma proporciona els models de comandes, albarans… ?
La plataforma proporciona els models de comandes, albarans… ?
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

No, cada empresa simulada ha de confeccionar els seus models de documents.

La documentació més utilitzada acostuma a ser:

  • Pressupost

  • Comanda

  • Albarà

  • Factura

  • Rebut

Aquest tipus de documentació pot confecionar-se en excel, word...i passar-la a PDF en el moment d'enviar-li a les teves empreses clients o proveïdores.

Tota la documentació haurà de ser comprovada i registrada en el procés comptable.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?