Per modificar la teva imatge has d'anar al teu perfil. Fíxa't en la barra superior: si passes per sobre del teu nom, veuràs que apareix l'opció de sortir de la sessió i la d'"Editar Perfil".

Dins tens l'opció de carregar una foto. Tingues en compte les bones pràctiques a l'hora de triar la teva imatge: la teva foto de perfil ha de ser "professional", els teus alumnes la tindran de referència!

¿Encontró su respuesta?