Què es pot fer dins del Panell Docent?

Dashboard

És com un taulell d'anuncis on us facilitem informació d'interès:

 • Comptador de tasques pendents: indica si com a docent teniu crèdits, leasings, documents de Seguretat Social o Hisenda pendents d'aprovar. També indica si teniu missatges de gerència pendents de llegir.

 • Indicador d'estat d'empreses: En cas que alguna empresa tingui alguna configuració pendent d'acabar (per exemple, si no s'ha configurat l'horari de treball).

 • Feed de Twitter: Des del Dashboard podeu veure directament els últims tweets d'Empresaula.

Xat

Exclusiu per a docents. Està pensat perquè us comuniqueu entre vosaltres i intentar dinamitzar la plataforma, resoldre dubtes més de tipus metodològic, etc.

Evaluació

Permet gestionar la llista de Resultats d'Aprenentatge, els corresponents Criteris d'Evaluació i posar nota a l'activitat de l'alumnat en base a aquests criteris (o sense ells).

 • Activitat: Mostra tota l'activitat de l'alumnat, de manera categoritzada i amb l'opció de filtrar per estat, empresa i alumne. És la secció on es pot posar nota a cadascuna d'aquestes activitats (tasques tancades o fora de termini, documents carregats, missatges enviats...).

 • Criteris: Permet gestionar les llistes de Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Evaluació. Cada activitat realitzada per un alumne/a pot ser evaluada en base a aquests criteris.

 • Empreses: Donat que a Empresaula es poden tenir diverses empreses, l'activitat generada pels alumnes en cadascuna d'elles pot evaluar-se per una llista de Criteris concreta. En aquesta secció s'indica amb quina llista s'evalua l'activitat d'una empresa en concret.

Informes

Permet veure l'evaluació i activitat d'un alumne en particular.

 • Es pot filtrar per dates o empresa concreta (si l'alumne està en més d'una empresa).

 • Es pot veure la nota d'evaluació per competències si s'ha utilitzat l'evaluació per Criteris descrita al punt anterior.

 • Hi ha també una valoració quantitativa, on s'aprecia el número de tasques pendents que té l'alumne, les que ha tancat, els documents carregats, missatges enviats, etc. i els compara amb l'activitat general de la seva empresa.

 • Apareix un llistat complet de les tasques assignades a aquest alumne i l'estat d'aquestes.

 • Es mostra un calendari amb l'accés al sistema, podent valorar la proactivitat de l'alumne a l'hora d'accedir fora de l'horari lectiu normal.

També existeix un informe general on es pot veure la comparació de l'anàlisi quantitatiu de tots els alumnes de totes les empreses. D'aquesta manera es pot veure més fàcilment quines empreses han realitzat un volum de treball més elevat.

Correu

És on es pot gestionar el correu (email) intern de la plataforma. Des d'aquí es poden veure els emails de totes les empreses i departaments que gestiones, inclòs l'email de Gerència, específic de docents.

Documents

És on es poden gestionar tots els documents carregats pels usuaris de les empreses que gestiones (alumnes i docents). Es pot filtrar per empresa i per departament.

Tasques

Permet assignar tasques a l'alumnat o controlar les que ells o elles mateixes han creat. Podem veure les que estan finalitzades, en curs o fora de plaç. És útil per organitzar el dia a dia i poder evaluar a través del sistema d'Evaluació.

Exercicis

Permet crear una sèrie de "plantilles de tasques" que es poden aprofitar d'any en any. L'únic que cal fer cada vegada que es vulgui utilitzar un d'aquests exercicis és indicar quin alumne/a ha de fer aquest exercici.
Això evita haver de tornar a escriure tasques que es poden repetir al llarg d'un curs o que cada any cal tornar a fer des del començament.

Productes

Secció on gestionar el catàleg de productes de l'empresa i dels majoristes virtuals. Normalment aquesta tasca la realitzen els/les alumnes, però també es donen les eines necessàries per fer-ho des del Panell Docent.

Circulars

Des d'aquí podeu enviar missatges concrets a certes empreses. Els treballadors (alumnat) d'aquestes empreses veuran aquests missatges en només entrar a la plataforma.

Comandes a Majoristes Virtuals

Llistat de comandes que les empreses que gestiones han fet als Majoristes Virtuals. Podràs descarregar el full de comanda, albarà i factura per a cada comanda.

Comandes de Clients Virtuals

Pots simular compres de clients ficticis, és a dir, fer-te passar per una altra empresa simulada i fer una comanda a la qual les teves empreses hauran de respondre.

 • Comandes manuals: Es programen d'una en una per fer compres puntuals quan ho necessitis.

 • Programació: Es pot programar el sistema perquè certs dies de la setmana es facin una sèrie de comandes amb una valors flexibles. Aquestes comandes s'aniran realitzant de forma automàtica cada setmana durant un període indicat.

Finanzas

 • Accés als comptes bancaris de totes les teves empreses.

 • Aprovació/Rebuig de préstec personals i leasings sol·licitats per les teves empreses.

Seguretat Social i Hisenda

Permet donar l'aprovació a documents específics de Seguretat Social i Hisenda que l'alumnat pot carregar (models).

Directori de centres

Llistat dels centres que formen part de la plataforma, agrupats per comunitat autònoma. Per cada centre es poden veure les empreses que té donades d'alta i, per cadascuna d'elles, l'estat, els docents assignats i els comptes bancaris.

Configuració d'empresas

Els docents a Empresaula podeu gestionar lliurement les empreses en tots els aspectes que puguin afectar la simulació:

 • Detalls: Nom de l'empresa, CIF, direcció, dades de contacte...

 • Docents: Configuració dels docents que gestionen una empresa.

 • Mercat: L'empresa treballa de manera estatal o només internament en el centre? Està de vacances?

 • Treballadors: Assignació d'alumnes a l'empresa. Alta de treballadors ficticis per donar més càrrega de treball al departament de RRHH i Finances.

 • Majoristes Virtuals: Configuració dels majoristes virtuals als quals té accés l'empresa.

 • Clients Virtuals: Configuració dels clients virtuals que podran fer comandes "fictícies" a l'empresa.

 • Serveis: Configuració i activació de serveis (llum, aigua, gas, telèfon, etc.) que es cobraran de manera automàtica mes a mes.

 • Banca: Alta i baixa de comptes bancaris per poder operar amb altres empreses simulades o serveis d'Empresaula.

 • Horaris: Definició dels horaris en els que els alumnes de l'empresa estan treballant. Facilita la comunicació entre empreses al mostrar un llistat de les empreses que coincideixen en horari.

Com a opció extra dins de la configuració d'una empresa existeix la possibilitat d'eliminar una sèrie de dades concretes per aprofitar una empresa d'any en any. Per exemple, potser es vol continuar amb els mateixos moviments bancaris d'un curs anterior però es vol renovar per complet el catàleg de productes i eliminar tots els documents carregats pels alumnes. Amb aquesta opció es podria realitzar aquesta neteja de dades.

Configuració de centre

Permet gestionar els usuaris del centre que tenen accés a la plataforma, tant docents com alumnat.

¿Encontró su respuesta?