Panells de treball

Empresaula està dividida en diverses “aplicacions”, cadascuna d'elles amb uns objectius molt concrets:

Panell de l'alumnat
És on l'alumnat genera la majoria de l'activitat: càrrega de documents, enviament de missatges, organització de tasques, creació del catàleg de productes...

Panell docent
És d'accés restringit a l'equip docent. Permet realitzar tota la configuració prèvia a l'activitat (creació d'empreses, gestió de la subscripció…). També és on es realitza el seguiment del treball dels alumnes i es planifica l'activitat.

Market
Permet trobar les altres empreses de la plataforma, veure la seva pàgina web i posar-se en contacte. És de lliure accés (fins i tot per a externs a la paltaforma): http://market.empresaula.com

Government
Imita l'aparença dels webs oficials de Seguretat Social i Hisenda. Permet omplir diversos models i descarregar-los en format PDF. http://gov.empresaula.com 

Altres recursos d'interès

A continuació us expliquem altres recursos de la plataforma que poden ser d'interès per a professors i alumnes.

Wiki
Conté informació, recursos i procediments per a docents i alumnes. Les Guies (com aquesta) recopilen la major part d'informació de la Wiki. http://wiki.empresaula.com

Blog i YouTube

http://news.empresaula.es/

https://www.youtube.com/c/Empresaula

¿Encontró su respuesta?